Padlekurs med Packraft 2018

Morten Kildal i Engerdalselva

Vi har utviklet to kurs for alle som vil lære mer om å padle packraft trygt i elv. Kursene er utviklet med inspirasjon og metodikk fra kursstigen for elvepadling til Norges Padleforbund, er tilpasset packrafts og har stort fokus på sikkerhet og trygg padling.

Alpacka packrafts er fantastiske farkoster, blant annet er de ekstremt sjødyktige. Faktisk er båtene så sjødyktige at det for uerfarne padlere er lett å komme seg ut i forhold man verken har forutsetninger for eller ferdigheter til å takle. Vi vet at veldig mange av dere padler elv med packraftene, derfor har vi utviklet disse to kursene for å lære packraftere å ha fokus på egen og gruppas sikkerhet.

To kurs i 2018

Vi har foreløpig satt opp to kurs i 2018 og begge er så godt som fulltegnet. Send oss en e-post hvis du er interessert, så gir vi beskjed hvis vi setter opp flere kurs. Vi kjørte disse to kursene med tilsammen 30 deltakere i 2017, og tilbakemeldingene har vært veldig positive.

Grunnkurs Elv i Sagafossen 8. – 10. juni: Grunnkurset er en innføring i aktuelle padleteknikker og trygg ferdsel på elv. Sagafossen er like nord for Bø i Telemark. Stryket er 200 m langt og har tre morsomme nedfarter (litt avhengig av vannføringen) og flere kraftige strømmer som egner seg godt til å trene kryssing av elv, inn/ut av bakevje og valg av rute ned stryket. Vanskelighetsgrad 2-3. I bunnen er det en stor kulp der vi både trener på padleteknikker, egenredning (entring fra vannet) og kameratredning. Vi starter på stille vann og beveger oss over i strømmen når deltakerne er klare.

Fornøyd gjeng under grunnkurset i Sagafossen 2017. Foto: Bjørn Tore Moen

Fornøyd gjeng under grunnkurset i Sagafossen 2017. Foto: Bjørn Tore Moen

Turkurs Elv i Femundselva 17. – 19. august: Turkurset foregår på Femundselva i Engerdal. Innholdet bygger på grunnkurset og foregår på rennende vann fra grad 1 til 3/3+ (litt avhengig av vannstand). Vi starter med teknikktrening på rolig rennende vann og avslutter ned Elvebrufossen som en avsluttende test for deltakerne. Alle strykene slutter i en rolig kulp der det er relativt greit å utføre egenredning og kameratredning. Kveldene bruker vi til teori, og det er også trening på bruk av kasteline og svømming i stryk.

Instruktører:

Fredrik Feyling (Team Alpacka) og undertegnede Harald Rishovd er hovedinstruktører på kursene. Begge er Aktivitetsleder Elv i Norges Padleforbund, har padlet elvekajakker og de fleste andre typer kajakker i mange år, og har som oftest Sagafossen og resten av Bøelva som felles treningsarena.

Obs! Vi har sikkerhetspadlere til stede hele tiden.